Posts in imponasje

Fredagsfint uke 20

Jeg kan ikke forstå annet enn at det er noe feil med markerne mine, for det går absolutt ikke an å tegne sånn med dem.

Via Elsa Billgren

There must be something wrong with my markers because I can’t seem to make them do this.