Portfolio: industriprosjekt

hele_anlegget2

Fremtidens settefiskanlegg

Oppdrettslaksen begynner livet sitt i settefiskanlegget, og her legges mye av grunnlaget for kvalitet og overlevelse. Utviklingen går i retning av færre anlegg, færre ansatte og økt produksjon per årsverk.

Fremtidens settefiskanlegg var min masteroppgave, skrevet for SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Et av målene med prosjektet var å utvikle et konseptuelt forslag til fremtidens settefiskanlegg og med dette skape et bidrag til diskusjonen rundt hvordan denne delen av næringskjeden bør utvikle seg i framtiden. Jeg hadde få begrensninger når det gjaldt retning, innhold og resultat, og valgte å fokusere på håndtering av informasjon og kommunikasjon i anlegget og jeg valgte å jobbe i retning av design fiction – med løsninger som strekker forbi det vi kjenner og vet at er mulig i dag. Det viktigste grunnlaget for alle valgene jeg tok underveis var tanken om at er det fint å være menneske så blir det sannsynligvis fint å være fisk også. En god og attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige og godt kvalifiserte mennesker og gir dem mulighet til å gjøre en god jobb. Hver eneste dag.

diverseboks

Rødboks

Når kildesortering ble innført i Trondheim i 1997 fikk alle husholdninger utdelt en rødboks for oppbevaring av farlig avfall. Denne boksen hentes to ganger i året av renovatører som har farlig avfall som eneste arbeidsområde.Farlig avfall er svært variert og omfattende kategori, og for renovatørene er håndtering og sortering en manuell prosess fra begynnelse til slutt. Den eksisterende rødboksen kan nok ikke regnes som et resultat av en brukersentrert utviklingsprosess, og utformingen stemmer dårlig overens med hvordan boksen faktisk brukes av både primær- og sekundærbrukere.

Rødboksen skal brukes aktivt – den skal ikke stues bort i garasjen og glemmes. En todelt løsning, hvor den lille beholderen kan få plass under kjøkkenbenken, ble derfor valgt for å bringe sortering av farlig avfall tydeligere inn i hjemmet.

Universell design var et viktig stikkord gjennom hele utviklingsprosessen, og spesielt i forbindelse med utforming av lukkemekanisme og håndtak. Gamle damer med svekket grep skal kunne bruke boksen, samtidig som nysgjerrige barn ikke skal få tak i det som er oppi.