Portfolio: produkt

hele_anlegget2

Fremtidens settefiskanlegg

Oppdrettslaksen begynner livet sitt i settefiskanlegget, og her legges mye av grunnlaget for kvalitet og overlevelse. Utviklingen går i retning av færre anlegg, færre ansatte og økt produksjon per årsverk.

Fremtidens settefiskanlegg var min masteroppgave, skrevet for SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Et av målene med prosjektet var å utvikle et konseptuelt forslag til fremtidens settefiskanlegg og med dette skape et bidrag til diskusjonen rundt hvordan denne delen av næringskjeden bør utvikle seg i framtiden. Jeg hadde få begrensninger når det gjaldt retning, innhold og resultat, og valgte å fokusere på håndtering av informasjon og kommunikasjon i anlegget og jeg valgte å jobbe i retning av design fiction – med løsninger som strekker forbi det vi kjenner og vet at er mulig i dag. Det viktigste grunnlaget for alle valgene jeg tok underveis var tanken om at er det fint å være menneske så blir det sannsynligvis fint å være fisk også. En god og attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige og godt kvalifiserte mennesker og gir dem mulighet til å gjøre en god jobb. Hver eneste dag.

forsidegrein_mørk

For the Birds

Målet med prosjektet var å gjenoppfinne, redefinere og snu oppned på vekkerklokka, og en veldig annerledes designprosess førte til en veldig annerledes vekkerklokke. Den grunnleggende idéen som var tilstede gjennom hele utviklingsprossessen var tanken om ei vekkerklokke som ikke viser hva klokka er, men bare hvor mye sovetid som gjenstår. Når det er sengetid for deg er det også sengetid for fuglene, og greina blir mørk. Utover natta tennes de en etter en, og når det nærmer seg tid for å stå opp blir de mer og mer rastløse, høylydte og ivrige etter å starte dagen.

Prosjektet var todelt, først utvikling av en softwareprototype i Processing og så utvikling av en fungerende hardwareprototype drevet av en Arduino.

diverseboks

Rødboks

Når kildesortering ble innført i Trondheim i 1997 fikk alle husholdninger utdelt en rødboks for oppbevaring av farlig avfall. Denne boksen hentes to ganger i året av renovatører som har farlig avfall som eneste arbeidsområde.Farlig avfall er svært variert og omfattende kategori, og for renovatørene er håndtering og sortering en manuell prosess fra begynnelse til slutt. Den eksisterende rødboksen kan nok ikke regnes som et resultat av en brukersentrert utviklingsprosess, og utformingen stemmer dårlig overens med hvordan boksen faktisk brukes av både primær- og sekundærbrukere.

Rødboksen skal brukes aktivt – den skal ikke stues bort i garasjen og glemmes. En todelt løsning, hvor den lille beholderen kan få plass under kjøkkenbenken, ble derfor valgt for å bringe sortering av farlig avfall tydeligere inn i hjemmet.

Universell design var et viktig stikkord gjennom hele utviklingsprosessen, og spesielt i forbindelse med utforming av lukkemekanisme og håndtak. Gamle damer med svekket grep skal kunne bruke boksen, samtidig som nysgjerrige barn ikke skal få tak i det som er oppi.

DSC_6461

Krakk

Krakken med stor K (og glitterbokstaver og tre streker under hvis det hadde latt seg gjøre). Laget i forbindelse med faget PD3 – form, material og prosess, og virkelig en nyttig erfaring med å utforme og ikke minst bygge et møbel fra bunnen av.

Materialer: ask i sitteplate, furu i bein.

multibotter

Askew

Askew er en modulbasert søppelbøtte i tynnplatestål med adskilte beholdere for papir og restavfall (eller andre kategorier man måtte finne på å dele opp søpla si i). Søppelbøtta er utviklet med tanke på å være god i bruk både for primær- og sekundærbrukere.

Formen er enkel samtidig som den er interessant, og et hav av fargemuligheter gjør at den kan passe inn i de fleste omgivelser.