Date:   February 11, 2008
Client:   NTNU

Askew er en modulbasert søppelbøtte i tynnplatestål med adskilte beholdere for papir og restavfall (eller andre kategorier man måtte finne på å dele opp søpla si i). Søppelbøtta er utviklet med tanke på å være god i bruk både for primær- og sekundærbrukere.

Formen er enkel samtidig som den er interessant, og et hav av fargemuligheter gjør at den kan passe inn i de fleste omgivelser.