Date:   January 14, 2010
Client:   Edinburgh Napier University

Målet med prosjektet var å gjenoppfinne, redefinere og snu oppned på vekkerklokka, og en veldig annerledes designprosess førte til en veldig annerledes vekkerklokke. Den grunnleggende idéen som var tilstede gjennom hele utviklingsprossessen var tanken om ei vekkerklokke som ikke viser hva klokka er, men bare hvor mye sovetid som gjenstår. Når det er sengetid for deg er det også sengetid for fuglene, og greina blir mørk. Utover natta tennes de en etter en, og når det nærmer seg tid for å stå opp blir de mer og mer rastløse, høylydte og ivrige etter å starte dagen.

Prosjektet var todelt, først utvikling av en softwareprototype i Processing og så utvikling av en fungerende hardwareprototype drevet av en Arduino.

  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds
  • forthebirds