Date:   January 14, 2013
Client:   SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Oppdrettslaksen begynner livet sitt i settefiskanlegget, og her legges mye av grunnlaget for kvalitet og overlevelse. Utviklingen går i retning av færre anlegg, færre ansatte og økt produksjon per årsverk.

Fremtidens settefiskanlegg var min masteroppgave, skrevet for SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Et av målene med prosjektet var å utvikle et konseptuelt forslag til fremtidens settefiskanlegg og med dette skape et bidrag til diskusjonen rundt hvordan denne delen av næringskjeden bør utvikle seg i framtiden. Jeg hadde få begrensninger når det gjaldt retning, innhold og resultat, og valgte å fokusere på håndtering av informasjon og kommunikasjon i anlegget og jeg valgte å jobbe i retning av design fiction – med løsninger som strekker forbi det vi kjenner og vet at er mulig i dag. Det viktigste grunnlaget for alle valgene jeg tok underveis var tanken om at er det fint å være menneske så blir det sannsynligvis fint å være fisk også. En god og attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige og godt kvalifiserte mennesker og gir dem mulighet til å gjøre en god jobb. Hver eneste dag.

  • settefisk
  • settefisk
  • settefisk
  • settefisk
  • settefisk
  • settefisk
  • settefisk