Date:   February 25, 2009
Client:   Trondheim Renholdsverk

Når kildesortering ble innført i Trondheim i 1997 fikk alle husholdninger utdelt en rødboks for oppbevaring av farlig avfall. Denne boksen hentes to ganger i året av renovatører som har farlig avfall som eneste arbeidsområde.Farlig avfall er svært variert og omfattende kategori, og for renovatørene er håndtering og sortering en manuell prosess fra begynnelse til slutt. Den eksisterende rødboksen kan nok ikke regnes som et resultat av en brukersentrert utviklingsprosess, og utformingen stemmer dårlig overens med hvordan boksen faktisk brukes av både primær- og sekundærbrukere.

Rødboksen skal brukes aktivt – den skal ikke stues bort i garasjen og glemmes. En todelt løsning, hvor den lille beholderen kan få plass under kjøkkenbenken, ble derfor valgt for å bringe sortering av farlig avfall tydeligere inn i hjemmet.

Universell design var et viktig stikkord gjennom hele utviklingsprosessen, og spesielt i forbindelse med utforming av lukkemekanisme og håndtak. Gamle damer med svekket grep skal kunne bruke boksen, samtidig som nysgjerrige barn ikke skal få tak i det som er oppi.

  • rodboks
  • rodboks
  • rodboks
  • rodboks
  • rodboks
  • rodboks